Gofal plant   Gogerddan   Childcare

Click here to edit subtitle

Welcome to Gogerddan Childcare where the learning adventure begins!

Thank you for your interest in Gogerddan Childcare. We consider it a privilege to care for each child who comes to Plas Gogerddan Nursery as they start their journey to explore and learn through play, fun and friendship.With the help of our caring staff your child with build a strong foundation for life and learning.


Croeso i Ofal Plant Gogerddan, lle mae antur dysgu yn cychwyn!

Diolch ichi am eich diddordeb yng Ngofal Plant Gogerddan. Ein braint ni yw cael gofalu am bob plentyn sy’n dod i Feithrinfa Plas Gogerddan wrth iddynt ddechrau ar eu taith i archwilio a dysgu drwy chwarae, hwyl a chyfeillgarwch. Gyda chymorth ein staff llawn gofal, bydd eich plentyn yn creu sylfaen gref ar gyfer bywyd a dysgu.